PODADORES D'ALTURA

Models disponibles:
STIHL SGKM
Llargada de tall30 cm
Per a podar rames des de terra.