ABONADORA LOCALITZADORA

Models disponibles:
Milà M-25-50
L/KGde 330 a 600
Tots els models de adobadores amb subsolador són molt adequats per a un perfecte abonat a la profunditat desitjada de vinyes, fruiters, oliveres, etc.