PICADORES AUTOALIMENTADES PER VINYA

Models disponibles:
Milà MV
Agulla de treball(m)de 1,3 a 1,8
Longitut(m)de 1,6 a 2,1
Poència(cv)de 30 a 80
És una màquina indispensable per a una trituració sense problemes. Funciona en tot tipus de terrenys i gràcies al seu treball elevat del sòl, evita un desgast innecessari.