PREPODADORAES

Models disponibles:
PROVITIS MP 122
cabal(l/m)26 a 36
La prepodadora MP 122 es compon d'un marc amb dos conjunts de tall.
Cada conjunt es compon d'una sèrie de discos dentats d'alumini, i un disc afilat d'acer d'alta resistència, el qual produeix un tall similar al realitzat per una tisora ​​de poda. Els discos giren impulsats de manera directa per sengles motors. Un bloc hidràulic centralitza totes les funcions de la Prepodadora Un comandament situat a la cabina permet l'obertura dels mòduls de tall al seu pas pels pals a la vinya. El discs giren a 300 voltes per minut.