FRESSADORA

Models disponibles:
MilàModels amb amples, potències i números de aixades variables. Màquina realitzades amb materials de qualitat que fan unes màquines fiables, robustes i de molt baix manteniment.