CULTIVADORS

Models disponibles:
ESACALA EXTENSIBLE 2 CILINDRES CON MUELLES 9 BRAÇOS 2 ABATIBLES

ESACALA EXTENSIBLE 1 CILINDRE 11 BRAÇOS 2 ABATIBLES

ESACALA EXTENSIBLE 1 CILINDRE 11 BRAÇOS 4 ABATIBLES