DESPUNTADORAS DE VINYA

Models disponibles:
JUMAR S618-85
tall vertical1800mm
tall horitzontal850mm
Despuntadora doble serra per a la vinya. Apta per a despuntar la vinya en verda i prepodar sarment sec.